Единица или нула?

Архитектурно Кафе
Архитектурно Кафе
Единица или нула?
Loading
/

В няколко епизода се споменава за взаимодействието на човекът и машините. Тема в която ние сме безкрайно боси и си нямаме хал-хабер от компютри (извън използването им за подкасти и чертежи). За това се допитахме до професионалисти в областта на изкуствения интелект и приложението ѝ в архитектурата. 

Разговаряме с Деян Пейчев и арх. Мартин Петров (Тук може да му пишете по темата).

Благодарим на поддръжниците ни за интереса и помощта с въпросите. 

Статии от Мартин по темата:

Тези трите в хронологичен ред:

  1. https://bit.ly/3dhzwUZ ;
  2. https://bit.ly/3ewzyZn ;
  3. https://bit.ly/2ZP5hRt .

Може да слушате епизода в Spotify, Itunes, Stitcher, Overcast , TuneIn и на още много места.

Епизода на Говори Ѝнтернет за Изкуствения интелект.

Използваната в епизода музика: 

All Over The World by Boogie Belgique
Link: https://boogiebelgique.com/
License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ 

Deep Relaxation Preview by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/5726-deep-relaxation-preview
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sincerely by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/5033-sincerely
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Covert Affair by Kevin MacLeod
Link: https://incompetech.filmmusic.io/song/3558-covert-affair
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Sheltered Swan by Sascha Ende
Link: https://filmmusic.io/song/4973-sheltered-swan
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

5 vor 12 by Sascha Ende
Link: https://filmmusic.io/song/2973-5-vor-12
License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Leave a Reply

Your email address will not be published.